KONULAR

 • AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI ve ÇALIŞMALARI
 • ANALİTİK YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR
 • BELEDİYECİLİK
 • BANKACILIK VE FİNANS YÖNETİMİ
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ
 • ÇALIŞMA HAYATI VE KADIN
 • ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ
 • ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
 • ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
 • ENDÜSTRİ 4.0
 • ETİK VE UYGULAMALAR
 • GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İSTATİSTİK
 • İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI
 • İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
 • İŞ GÜCÜ VE EĞİTİM
 • İŞ HUKUKU
 • İŞLETMECİLİK VE KOBİ UYGULAMALARI
 • İŞLETME
 • İKTİSAT
 • KOBİ VE KOBİ İŞLETMECİLİĞİ
 • MALİYE
 • MUHASEBE VE FİNANS
 • KAMU YÖNETİMİ
 • SENDİKACILIK
 • SOSYAL POLİTİKA
 • SİYASET BİLİMİ
 • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ
 • TARIMCILIK VE EKONOMİ
 • TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE İŞ GÜCÜ UYGULAMALARI
 • TİCARET HUKUKU
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA VE STRATEJİLERİ
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • ULUSLARARASI POLİTİKA
 • ULUSLARARASI EKONOMİ
 • ULUSLARARASI SENDİKACILIK
 • ULUSLARARASI HUKUK
 • ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE YÖNETİM STRATEJİSİ
 • ULUSLARARASI İŞSİZLİK VE GÖÇ
 • ÜRÜN GELİŞTİRME VE STRATEJİLERİ
 • YEREL YÖNETİMLER