KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

  

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS