SCIENCE BOARD

 • Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN – Sakarya  University
 • Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU – Ankara University
 • Prof. Dr. Ahmet GÜNSEŞ – Trakya University
 • Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK- Okan University
 • Prof. Dr. Amina SİLJAK JESENKOVIC – Saraybosna University
 • Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ – Trakya University
 • Prof. Dr. Baki ADAM – Ankara University
 • Prof. Dr. Çetin YAMAN – Sakarya Uygulamalı Bilimler University
 • Prof. Dr. Davut KILIÇ – Nevşehir Hacıbektaş Veli University
 • Prof. Dr. Durmuş ARIK – Ankara University
 • Prof. Dr. Ebru ÖZGEN – Marmara University
 • Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK – Ardahan University
 • Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ – Ankara University
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ – Akdeniz University
 • Prof. Dr. Fadıl HOCA – Makedonya Vizyon University – Rector
 • Prof. Dr. Faruk ÇOLAK – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Prof. Dr. Feridun MERTER – İnönü University
 • Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE – Vilnius University
 • Prof. Dr. Gadir GOLKARİAN – Yakın Doğu University
 • Prof. Dr. Galip ATASAVUN – Necmettin Erbakan University
 • Prof. Dr. Gıyasettin AKTAŞ – Gazi University
 • Prof. Dr. Gülsen DEMİR – Aydın Adnan Menderes University
 • Prof. Dr. Hatice İÇEL – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Prof. Dr. Hikmet KORAŞ – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU – Ankara University
 • Prof. Dr. İskender OYMAK – Fırat University
 • Prof. Dr. İrfan MORİNA – Kosaca University
 • Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK – Çukurova University
 • Prof. Dr. Kazım ÖZKAN ERTÜRK – Düzce University
 • Prof. Dr. Kamil KAYA – Süleyman Demirel University
 • Prof. Dr. Kemal POLAT – Amasya University
 • Prof. Dr. Mahmut ÇELİK – Makedonya İştip Gotse Delçev University
 • Prof. Dr. Mustafa TALAS – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Prof. Dr. Mustafa ÜNAL – Erciyes University
 • Prof. Dr. Münir YILDIRIM – Çukurova University
 • Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Üsküp Kril Metodi University
 • Prof. Dr. Necati DEMİRGazi University
 • Prof. Dr. Nedim BAKIRCI – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Prof. Dr. Rezmi KILIÇ – Erciyes University
 • Prof. Dr. Serpil AYTAÇ – Uludağ University
 • Prof. Dr. Seyfeddin RIZASOY – Azerbaycan Milli İlimler Academic
 • Prof. Dr. Sami KILIÇ – Fırat University
 • Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK – Akdeniz University
 • Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN – Pamukkale University
 • Prof. Dr. Ünal ŞENTÜRK – İnönü University
 • Prof. Dr. Veysel BOZKURT – İstanbul University
 • Assoc. Prof. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU – Azerbaycan Milli İlimler Academic
 • Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL – Fırat University
 • Assoc. Prof. Ali SELÇUK – Erciyes University
 • Assoc. Prof. Ali Osman KURT – Ankara Sosyal Bilimler University
 • Assoc. Prof. Atilla DÖL – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Assoc. Prof. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU – İstanbul Medeniyet University
 • Assoc. Prof. Bekir KOCADAŞ – Adıyaman University
 • Assoc. Prof. Ercan ŞAHBUDAK – Sivas Cumhuriyet University
 • Assoc. Prof. Edina SOLAK – Zenica University
 • Assoc. Prof. Elvan YALÇINKAYA – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Assoc. Prof. Galip GÜNER – Erciyes University
 • Assoc. Prof. Halis Adnan ASLANTAŞ – Eskişehir Osmangazi University
 • Assoc. Prof. Haluk ZÜLFİKAR – İstanbul University
 • Assoc. Prof. Hamdi DOĞAN – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Assoc. Prof. İlhan UÇAR – Sakarya University
 • Assoc. Prof. İbrahim KAPLAN – Çukurova University
 • Assoc. Prof. Kaya YILDIZ – Bolu Abant İzzet Baysal University
 • Assoc. Prof. Kemalettin DENİZ – Gazi University
 • Assoc. Prof. Kürşat ÖNCÜL – Eskişehir Osmangazi University
 • Assoc. Prof. Mehmet Alparslan KÜÇÜK – Gazi University
 • Assoc. Prof. Mustafa YÜCEL – İnönü University
 • Assoc. Prof. Nevzat TOPAL – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Assoc. Prof. Qaliba HACİYEVA – Nahcivan Devlet University
 • Assoc. Prof. Paki KÜÇÜKER – Sakarya University
 • Assoc. Prof. Recep DÜNDAR – İnönü University
 • Assoc. Prof. Recep ÖZMAN – İnönü University
 • Doç. Dr. Recep ÖZKAN – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Assoc. Prof. Salih ÖZKAN – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Assoc. Prof. Serkan Ercan BAĞÇECİ – Niğde Ömer Halisdemir University
 • Assoc. Prof. Selahattin AVŞAROĞLU – Necmettin Erbakan University
 • Assoc. Prof. Ülken ŞEN – Gazi University