BİLİMSEL KURUL

 • Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN – Sakarya  Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet GÜNSEŞ – Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK- Okan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Amina SİLJAK JESENKOVIC – Saraybosna Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ – Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Baki ADAM – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çetin YAMAN – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Prof. Dr. Durmuş ARIK – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ebru ÖZGEN – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK – Ardahan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ – Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fadıl HOCA – Makedonya Vizyon Üniversitesi – Rektör
 • Prof. Dr. Faruk ÇOLAK – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Feridun MERTER – İnönü Üniversitesi
 • Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE – Vilnius Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gadir GOLKARİAN – Yakın Doğu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Galip ATASAVUN – Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gıyasettin AKTAŞ – Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülsen DEMİR – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hatice İÇEL – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hikmet KORAŞ – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. İskender OYMAK – Fırat Üniversitesi
 • Prof. Dr. İrfan MORİNA – Kosaca Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK – Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kazım ÖZKAN ERTÜRK – Düzce Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kamil KAYA – Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kemal POLAT – Amasya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mahmut ÇELİK – Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa TALAS – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa ÜNAL – Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Münir YILDIRIM – Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nazım İBRAHİM – Üsküp Kril Metodi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Necati DEMİRGazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Türkiye
 • Prof. Dr. Nedim BAKIRCI – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rezmi KILIÇ – Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sami KILIÇ – Fırat Üniversitesi
 • Prof. Dr. Serpil AYTAÇ – Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Seyfeddin RIZASOY – Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
 • Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK – Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN – Pamukkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ünal ŞENTÜRK – İnönü Üniversitesi
 • Prof. Dr. Veysel BOZKURT – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU – Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
 • Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL – Fırat Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali SELÇUK – Erciyes Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Osman KURT – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Atilla DÖL – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ – Adıyaman Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Edina SOLAK – Zenica Üniversitesi
 • Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Galip GÜNER – Erciyes Üniversitesi
 • Doç. Dr. Halis Adnan ASLANTAŞ – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hamdi DOĞAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Doç. Dr. İlhan UÇAR – Sakarya Üniversitesi
 • Doç. Dr. İbrahim KAPLAN – Çukurova Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kaya YILDIZ – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kemalettin DENİZ – Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK – Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa YÜCEL – İnönü Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nevzat TOPAL – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA – Nahcivan Devlet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER – Sakarya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Recep DÜNDAR – İnönü Üniversitesi
 • Doç. Dr. Recep ÖZMAN – İnönü Üniversitesi
 • Doç. Dr. Recep ÖZKAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Salih ÖZKAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU – Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ülken ŞEN – Gazi Üniversitesi