BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Beste KIR, Mehmet BAŞ
1- KOKU PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Emine KOLBAŞI, Zübeyir BAĞCI
2- SAĞLIK KURULUŞU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI: BİR KAMU HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Emine KOLBAŞI, Zübeyir BAĞCI
3- DUYGUSAL EMEK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DENİZLİ’DEKİ ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Gülbahar ÜÇLER, Şerife ÖZŞAHİN
4- JEOPOLİTİK RİSK: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN YENİ BİR CAYDIRICILIK UNSURU MUDUR?

  Özet  
Mehmet UZUN, Elif Eroğlu HALL, Nurdan SEVİM
5- TÜKETİCILERIN AKILLI GÜVENLIK SISTEMI TERCIHLERINDE ANKSIYETENIN ETKISI

  Özet  
Mehmet UZUN, Elif Eroğlu HALL, Nurdan SEVİM
6- BİR GİRİŞİMİN UÇTAN UCA YOLCULUĞU

  Özet  
Merda Elvan TUNCA
7- 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI KANUNUNDA YABANCI İŞÇILERIN SENDIKA ÜYELIĞI VE SENDIKA KURMA HAKKI

  Özet  
Şaban ESEN, Ramazan YAKAR
8- STRATEJİK BİR HAMLE OLARAK PİYASAYA GİRİŞLERİN ENGELLENMESİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Şaban ESEN, İlknur ASAR
9- BİR STRATEJİ OLARAK HÂKİM DURUMUN REKLAMLAR YOLUYLA KÖTÜYE KULLANILMASI:

  Özet  
Şerife ÖZŞAHİN, Gülbahar ÜÇLER
10- YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA İŞÇİ DÖVİZLERİNİN ROLÜ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER