BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beste KIR, Mehmet BAŞ
KOKU PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Günümüzde giderek artmakta olan rekabet koşullarından dolayı, işletmeler kendilerini geliştirecek ve fark yaratacak yeniliklerin arayışına girmiştir. Rekabetin artmasına neden olan unsurlar arasında teknolojinin gelişmesi, piyasadaki ürünlerin homojenleşmesi, değişen tüketici talepleri ve tüketicilerin giderek daha bilinçli bir hale gelmesi bulunmaktadır. Bu rekabet unsurlarından biri olan ürünlerin homojenleşmesi, tüketicilerin artık kendilerine sağlanan fiziksel faydaları daha az önemsemelerine neden olmuştur. Bu durum sembolik özelliklerin, fiziksel özelliklerin önüne geçmesine ortam hazırlamıştır. Sonuç olarak, tüketicilerin satın alma süreçlerine artık duygusal kararları yön vermeye başlamıştır. Aynı zamanda tüketicilerin duyularına hitap edebilmekte, satın alma karar sürecinde etkili olmaya başlamıştır. İşletmeler, müşterilere ulaşmanın zorlaştığını ve müşterilere ulaşmada geleneksel yöntemlerin yetersiz olduğunu fark ettikten sonra, kişilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu durum karşımıza gelişen, önemi artan ve yeni bir strateji olan koku pazarlamasını çıkarmıştır. Koku pazarlaması; markalar için özel olarak hazırlanan kokuların, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemek için, hizmetin sağlandığı ortama koku veren cihazlar yardımı ile verilmesidir. Koku pazarlamasının öne çıkmasının en önemli nedeni; koku duyusunun, diğer duyulardan daha etkili ve akılda kalıcı olmasıdır. Çünkü kokular, duygular ve anılar ile bağlantılıdır. Koku pazarlamasının amacı; en hoş ve bilindik kokuları mağaza içinde ve dışında kullanarak, müşterilerin zihninde olumlu duyguları uyandırmak ve satılan ürünü çekici kılmaktır. Bunun farkına varan birçok işletme ve marka, kendi kurumsal kokularını oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, kokunun tüketicilerin satın alma kararlarına olan etkisi araştırılacaktır. Araştırma, nitel veri toplama yöntemi olan odak grup görüşmesi ile gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Koku, Koku Pazarlaması, Rekabet, Tüketici Davranışları 


Keywords: