BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet UZUN, Elif Eroğlu HALL, Nurdan SEVİM
BİR GİRİŞİMİN UÇTAN UCA YOLCULUĞU
 
Girişimcilik ekosistemi yeniliklerin oluşmasında büyük pay sahibidir. Aynı zamanda yeni ürün ve hizmetlerin gelişmesi konusunda da öncü rol üstlenir. Girişimlerin esnek ve çevik yapıları, hızlı karar alabilme yetkinlikleri, aidiyet duygusunun yüksek motivasyonu beraberinde getirmesi, girişimlerin kurumsal yapılara göre daha farklı yenilik çözümleri üretebilmelerini mümkün hale getirmektedir. Yeni ürünler geliştirilirken bir ihtiyaç veya problem girişimci bakış açısıyla kolaylıkla tespit edilebilmekte; bu sayede farklı bir çözüm sunulabilmesi veya farklı değerler yaratılabilmesi mümkün olmaktadır. Yeniliğin her aşamasında potansiyel kullanıcılarla bir arada olmak, onları dinlemek, taleplerini iyi anlamak gerekmektedir. Yapılan araştırmada, bir yönetim tarzı olan girişimcilik yaklaşımıyla, güncel literatürde yer alan müşteri odaklı ürün geliştirme süreçleri mercek altına alınmıştır. Günümüzde kullanılabilecek en uygun metot; müşteri ve ürün doğrulama süreçlerinin birbirlerini takip etmesi ve girişimsel pazarlama stratejilerinin eşzamanlı olarak yalın ürün geliştirme felsefesiyle birlikte uygulanması olarak ifade edilebilmektedir. Süreç, öncelikle problemin veya ihtiyacın belirlenmesiyle başlamakta, üretilen çözümün yarattığı değer önerisi ölçülerek devam etmektedir. Değer önerisi, müşterilerde satın almanın tetiklenmesi için kritik bir rol üstlenmekte ve kullanıcı doğrulama sürecinde ortaya çıkarılarak fizibilitesi olan bir iş modeline yerleştirilmektedir. Oluşturulan iş planının sürdürülebilir olması projelerin gelecekleri açısından göz önünde bulundurulması gereken bir yaklaşımdır. Aynı zamanda alternatif yöntemlerle girişim risklerinin yayılması ve B planlarının hazırlanması, olası veya öngörülemeyen durumların yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada teorik altyapının yanında uygulama projesi de geliştirilmiş olup müşteri hedefi belirlenmiş ve hazırlanan stratejiye yönelik hareket edilmiştir. Girişim stratejileri nitel ve nicel çalışmalarla desteklenmiş ve karar mekanizmaları elde edilen veriler üzerine kurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yalın Girişim, Kullanıcı Doğrulama, İş Geliştirme 


Keywords: