KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.
 

DAVET

Sayın Uluslararası İktisadi İdari Bilimler ve Yerel Yönetimler Kongresi Katılımcıları,

ORP Danışmanlık ve Organizasyon organize edip düzenlediği 07-08 Aralık 2019 tarihinde Ankara Alba Otel’de yapılacak olan kongremizin ilk buluşmasında yönetim bilimleri başta olmak üzere çalışma hayatı ve sendikacılık ile ilgili çalışmalara yer verilecektir.

Kongremiz, yöneticiler, akademisyenler ve sendika yöneticileri ve çalışanları arasında bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da vermektedir.

Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi yönetim bilimleri, çalışma hayatı ve sendikacılık temaları altında aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir:

 • Analitik Yöntemler
 • Belediyecilik
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Çalışma Hayatı
 • Çalışma Ekonomisi
 • Eğitim ve Yönetim
 • Endüstri İlişkileri
 • Ekonometri
 • Gelir Dağılımı ve Gelirler Politikası
 • İktisat
 • İstatistik
 • İstihdam ve İşsizlik
 • İş Hukuku
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe ve Finans
 • Pazarlama
 • Psikoloji
 • Sosyal Politika
 • Sosyoloji
 • Sosyal Güvenlik
 • Sendikacılık
 • Siyaset Bilimi
 • Tarım Ekonomisi
 • Ticaret Hukuku
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yönetim Bilimleri

 

Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel oturum oluşturabilirler. Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongremizin ülkemiz ve tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni eder, organizasyon komitemiz adına sizleri, Ankara’da gerçekleşecek olan kongremize davet etmekten onur duyarız.

 

Zeytinburnu Hilton İstanbul Otel’de görüşmek dileğiyle…

Kongremizde tam metin kitabı E-ISBN olarak basılacak ve kongre sonrasında kongre web sitesine yüklenecektir.

 

Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

 

 

DESTEKLEYEN KURUMLAR